• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak dbać o zdrowie psychiczne?

Na decyzję o wyborze oraz podziale zadań przewozowych w kolosalne mierze wpływają koszty: funkcjonalny wydatek transportu oraz alternatywny koszt transportu, inaczej wydatki poniesione w związku z aktywnością przewozową. Wysokość poszczególnych kosztów oraz ich udział w zupełnym środku transportu, zależy od typu środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w wypadku przewozu wymagającego drogich urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym oraz lotniczym. Niższe są one tudzież w przewozie kolejowym i samochodowym. Koszty efektywne rosną wraz z odległością, jakkolwiek maleją razem ze wzrostem ładowności środka przewozu – tu sprawdź ANCHOR. Między poszczególnymi typami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, elementów demograficznych i politycznych. Najistotniejszą rolę w przewozach internacjonalnych odgrywa transport morski, który obsługuje 70% globalnej wymiany.

1. Zobacz szczegóły

2. Przejdź do strony

3. Znajdź więcej

4. Otwórz link

5. Kliknij dla szczegółów

Categories: Blog

Comments are closed.