• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Ozdoby

Energetyka
Osoby uprawnione mogą wystawiać świadectwa energetyczne jakie od kilku lat są ważnym dokumentnym. W głównej mierze mogą je wystawiać osoby które posiadają dużo wspólnego z projektowaniem czy budownictwem. Według prawa mogą to być już inżynierowie bądź magistrowie studiów architektonicznych oraz budowlanych. Na domiar tego mogą wystawiać świadectwa energetyczne dopiero po uzyskaniu szczególnych uprawnień które wolno pozyskać przed państwową komisją. Osoba uprawniona do wystawania tak znaczących pism ma mieć świadomość tego co robi oraz wykonywać je solidnie – certyfikaty energetyczne. Jeśli na rynku budowlanym są nieruchomości w jakich nie można takiego świadectwa okazywać to takiego dokumentu nie będzie. Świadectwa energetyczne to poważne dokumenty dlatego jest to gigantyczna odpowiedzialność przy ich wystawaniu. Nie można tego robić nierozważnie albowiem są to poważne konsekwencje. Przede wszystkim powinny to być osoby pełnoletnie które mają do czynienia z prawem budowlanym już jakiś czas. Inżynierowie budowlani także nadają się to takich zadań.

Categories: Architektura

Comments are closed.