• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nieruchomości a trend na ogródki na dachach: Przywracanie natury w mieście

Należycie od początku stosowania technologii fotograficznych ich użytkownicy oraz odbiorcy zorientowali się, iż powstał innowacyjny sposób zapisu realności – prędki oraz dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali istotne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia przekazała dokumentalistom narzędzie niepowszechne przez swoją dostępność i precyzję zapisu. W prasie od początku jej egzystencje zamieszczano komunikaty naoczne, fotografia stała się równorzędną ze słowem pisanym składową zawartości gazet. Dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły zapoznać wizerunki sławnych ludzi i miejsc. Zaistniała oryginalna dyscyplina dziennikarska – fotoreportaż, bazująca w głównej mierze na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli fotografii dotyczących konkretnego tematu rodzaju fotografia produktowa, uszeregowanych oraz skomponowanych w ten sposób, by konstruować czytelny oraz chwytliwy przekaz. Wstrząsające relacje reporterskie docierały oraz docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych tragediami katastrof i walk. Mimo całej współczesnej technologii, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa niesłychanie niebezpieczna.

1. Zajrzyj tutaj

2. Zobacz więcej

Proces wynajmu komercyjnych nieruchomości a negocjacje cenowe

Categories: Architektura

Comments are closed.